Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

มอบทุนการศึกษาโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเข้าปี ๑ ฯ
วันที่ 24/09/2012 18:08 ผู้เขียน admin Hits 678
Print Pdf Email RSS
        คณะวิทยาศาตร์มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ในโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปี ๑ สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่มีผลการเรียนรวมของ ๓ รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ อยู่ใน ๑๐ อันดับแรก และผู้ที่ได้รับผลการเรียนอันดับ ๑ ของแต่ละสาขาวิชา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม SD-502 อาคารสิรินธร
:: ภาพกิจกรรมทั้งหมด :: 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM