Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการต่อชุมชน
วันที่ 24/08/2012 17:28 ผู้เขียน admin Hits 910
Print Pdf Email RSS
        โครงการการผลิตสัตว์น้ำมอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนเพื่อกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบภาระกิจการส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ นำโดย ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ๊วน ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท และ ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ ให้แก่นายกเทศมนตรีเทศบาลแสนสุข คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม โดยมีนิสิตภาควิชาวาริชศาสตร์ได้ร่วมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเล จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ บริเวณหาดแหลมแท่น (ข่าว : ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท)
 :: ภาพกิจกรรม ::


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM