Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ร่วมปลูกป่าชายเลน ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี
วันที่ 22/08/2012 13:13 ผู้เขียน admin Hits 599
Print Pdf Email RSS
        เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ บริเวณลาดจอดรถร้านเปี๊ยก มันทะเล (หลังธรรมนาวา) ถ.บางแสน-อ่างศิลา คณะวิทยาศาสตร์ โดย ดร.นิตยา ไชยเนตร รองคณบดีฝ่ายการนิสิต นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน ในโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี พลิดฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ ๖๐ พรรษา ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ในปี ๒๕๕๕ 
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย แหล่งหลบภัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศของทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
        มีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี และ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กล่าวรายงาน และเชิญประธานมอบพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปปลูก ซึ่งมีต้นกล้าที่ใช้ปลูกทั้งหมด จำนวน ๘,๐๐๐ ต้น (จัดโดย เทศบาลเมืองแสนสุข) 
::  ภาพกิจกรรมทั้งหมด :: 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM