Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

สวก.แนะนำบทบาทหน้าที่ในการให้การสนับสนุนทุนวิจัยด้านเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 24/02/2012 18:10 ผู้เขียน admin Hits 892
Print Pdf Email RSS
 .

        สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โดย ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ที่ปรึกษา สวก. และทีมงาน เข้าแนะนำบทบาทหน้าที่ของ สวก. ในด้านการสนับสนุนทุนวิจัยการเกษตรนและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและเพื่อส่งเสริม พัฒนา และผลักดันเทคโนโลยีทางด้านเกษตรเชิงพาณิชย์สู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ให้แก่คณาจารย์และผู้สนใจ โดยมีบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังรวมกว่า ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา (ดูรายละเอียดของการให้ทุน)
 
 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM