Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ข้อมูลความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ 23/03/2011 11:34 ผู้เขียน admin Hits 840
Print Pdf Email RSS
.

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีหน้าที่ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญายื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และจดแจ้งลิขสิทธิ์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการเพื่อนำทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์ นิสิต บัณฑิต บุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาเครือข่าย รวมทั้งชุมชนในภาคตะวันออก

        โดยบริการต่าง ๆ นี้ สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักบริการวิชาการ ชั้น 5 ห้อง 503 อาคาร 50 ปี

ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์

 

โทร. 038-102287, 086-4028120

โทรสาร 038-394871

website http://tlo.buu.ac.th

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM