Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ มรภ.อย.
วันที่ 23/02/2011 18:54 ผู้เขียน admin Hits 795
Print Pdf Email RSS
.

        เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงศรีอยุธยา โดยมีท่านอธิการบดี หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM