Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

-ปชส.ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
วันที่ 04/02/2011 13:29 ผู้เขียน admin Hits 690
Print Pdf Email RSS
.

        มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของนักวิจัย มีกำหนดการตีพิมพ์ ๒ ฉบับ ต่อปี  (เดือนมกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม)
        จึงขอเชิญชวนนักวิจัย ร่วมส่งบทความเืพื่อลงตีพิมพ์ ดูรายละเอียดเิ้พิ่มเติมที่ http://dra.research.nu.ac.th/jcdr/index.aspx หรือติดต่อสอบถามโทร. ๐-๕๕๙๖-๘๖๑๔
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM