Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

สอบสัมภาษณ์โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันที่ 21/12/2010 08:02 ผู้เขียน admin Hits 970
Print Pdf Email RSS
คณะวิทยาศาสตร์จัดสอบสัมภาษณ์โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

        คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM