Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ต้อนรับ ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี ดูงาน
วันที่ 25/08/2016 10:26 ผู้เขียน admin Hits 390
Print Pdf Email RSS

       เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการโครงการสร้างหน่วยงาน ภารกิจหลัก และการปรับโครงสร้างภายในของสำนักงานเลขานุการ โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าส่วนงาน ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM