Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ 05/08/2016 21:03 ผู้เขียน admin Hits 356
Print Pdf Email RSS

        วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้บัณฑิตได้พบกับผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และได้ทราบถึงระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้ปฐมโอวาท ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนำการดำเนินงานของฝ่ายและทุนการศึกษา และ ผศ.ดร. ทรงกลด สารภูษิต กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาและกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมต้อนรับและแนะนำหลักสูตรด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM