Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ
วันที่ 21/07/2016 13:18 ผู้เขียน admin Hits 227
Print Pdf Email RSS

       ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์ภายในคณะ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ในการเตรียมผลงานวิชาการเพื่อใช้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายแนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำรา และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชี้แจงการดำเนินโครงการและมอบหมายงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ผู้เข้าร่วมจะส่งผลงานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM