Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการบริการวิชาการแก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
วันที่ 04/07/2016 15:26 ผู้เขียน admin Hits 219
Print Pdf Email RSS

       ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข”  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) โดยมีฐานกิจกรรม Science Show จำนวน ๓ ฐาน ได้แก่ ฐานผักผลไม้เปลี่ยนสี ฐานเรือดำน้ำมันลอยน้ำ และฐานน้ำอัดลมเรืองแสง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประยุกต์กิจกรรมทดลองจากชีวิตประจำวันที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ และเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถทำการทดลองและปฏิบัติได้จริง


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM