Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน-เอกสารคำสอน-ตำรา
วันที่ 28/06/2016 17:35 ผู้เขียน admin Hits 220
Print Pdf Email RSS
       เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน/ ตำรา ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยาย “เบื้องหลังการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” และ “แนวทางการเขียนประกอบการสอน เอกสารคำสอน  หนังสือและตำราทางวิทยาศาสตร์”  ทั้งนี้เพื่อเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเขียนและจัดทำเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน/ ตำรา และเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน/ ตำรา เพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการหรือใช้ในการเรียนการสอนได้

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM