Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว. ม.นเรศวร ดูงาน
วันที่ 24/06/2016 13:49 ผู้เขียน admin Hits 197
Print Pdf Email RSS
         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) และศูนย์กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในโครงการ วมว. ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แนะนำหน่วยงานต่างๆ ของคณะ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM