Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓
วันที่ 12/04/2016 13:59 ผู้เขียน admin Hits 235
Print Pdf Email RSS
        อาจารย์ผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ และ อ.ดร.วาสินี พงษ์ประยูร จากภาควิชาชีววิทยา และครูผู้สังเกตการณ์ นางสาวราตรี หาญนอก จากโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง นำนักเรียนตัวแทนศูนย์ภาคตะวันออก จำนวน ๖ คน ได้แก่ นางสาวชาลิสา เจริญศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคม, นางสาวแพร ลักขณะวิสิฎฐ์ โรงเรียนเบญจมรังสฤษฎิ์, นางสาวภาวรินทร์ สรรเพ็ชร์ โรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย ชลบุรี, นายกฤฎมุข สาระกูล โรงเรียนชลราษฏรอำรุง, นายพีรวัส จิรโรจน์วัฒน โรงเรียนชลราษฏรอำรุง และนายภาวัต เลิศมงคล โรงเรียนเบญจมรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๕-๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

       ๑. รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวชาลิสา เจริญศิริ และนางสาวภาวรินทร์ สรรเพ็ชร์

       ๒. รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวแพร ลักขณะวิสิฎฐ์, นายพีรวัส จิรโรจน์วัฒน และนายภาวัต เลิศมงคล

       ๓. รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ได้แก่ นางสาวชาลิสา เจริญศิริ

       . รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของศูนย์โรงเรียนขยายผล ได้แก่ นางสาวแพร ลักขณะวิสิฎฐ์ 

 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM