Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๕๙
วันที่ 08/04/2016 08:23 ผู้เขียน admin Hits 249
Print Pdf Email RSS

    เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๕๙ มีคณาจารย์ที่ได้เกษียณอายุไปแล้ว ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม การแสดงความเคารพและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีแก่นิสิตในการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

       ประเพณีตรุษสงกรานต์ หรือเรียกกันทั่วไปว่าเทศกาลสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันนาน ซึ่งปฏิทินไทยในปัจจุบันกำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายนของทุกปี และกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์คือ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือผู้ที่สูงวัยกว่า โดยเริ่มจากใช้น้ำสะอาดที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ น้ำอบสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำที่มือของผู้สูงวัยเพื่อความชุ่มชื่นและขอพรปีใหม่จากผู้สูงวัย นอกจากนี้ก็มีการสาดน้ำเล่นกันระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อความสดชื่น รื่นเริง


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM