Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ต้อนรับโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 14/03/2016 13:39 ผู้เขียน admin Hits 202
Print Pdf Email RSS

       เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมค่าย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ โดย อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการจัดกิจกรรม พร้อมนำชมห้องเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 

 
 
  
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM