Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรม แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R
วันที่ 10/03/2016 18:11 ผู้เขียน admin Hits 210
Print Pdf Email RSS
          เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-402E อาคารสิรินธร หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม R เบื้องต้น สำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้กับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ในการใช้โปรแกรม R ในขั้นที่สูงขึ้นจากโครงการเดิม และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ (ประธานหน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM