Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๕
วันที่ 15/02/2016 13:28 ผู้เขียน admin Hits 342
Print Pdf Email RSS
        ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วย โดยมีกิจกรรมนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภาควิชาต่างๆ กิจกรรมความรู้และตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า ๒๓๐ คน จาก ๑๐ โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา โรงเรียนหนองแหนวิทยา โรงเรียนสนามชัยเขต โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา และโรงเรียนราชสาส์นวิทยา

       โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด และนายดิษฐวัฒน์ เดชาธนไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพนมสารคามฯ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ คณะครูโรงเรียนต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและเยี่ยมชมฐานกิจกรรมภาควิชา


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM