Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

บุคลากรเข้ารับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันที่ 18/01/2016 11:49 ผู้เขียน admin Hits 252
Print Pdf Email RSS

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร.กล่าวขวัญ  ศรีสุข  สังกัดภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับเกียรติบัตรและเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา"  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นบุคคลที่ดีในการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙    โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุรี
ข่าว : สิริมาส คำเสียง (บุคลากร)


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM