Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการวิจัย
วันที่ 18/12/2015 12:53 ผู้เขียน admin Hits 246
Print Pdf Email RSS
        ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการวิจัย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจำแนกของเสียและการจัดเก็บตัวอย่าง และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักวิจัยขณะปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น วิทยากรโดย คุณณัฐชยา อนุพัฒนกูล Sale Executive จากบริษัทรีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง บรรยายการแยกประเภทของเสียอันตราย และคุณสมฤดี หวานระรื่น นักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณบดี บรรยายการใช้โปรแกรม Wastetrack ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM