Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ต้อนรับโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี ดูงาน
วันที่ 11/12/2015 16:17 ผู้เขียน admin Hits 364
Print Pdf Email RSS

       เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะบุคลากรและนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GIFTED) โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM