Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ร่วมจัดนิทรรศการ รวมใจภักดิ์ รักษ์สุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน (Bangsaen Health Fair)
วันที่ 08/12/2015 14:50 ผู้เขียน admin Hits 222
Print Pdf Email RSS

      คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ การดูแลสุขภาพ ในงานรวมใจภักดิ์ รักษ์สุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ ๔-๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยนำผลิตภัณฑ์จากมะรุม ได้แก่ พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผง และบะหมี่เสริมใบมะรุมผง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ และคณะวิจัย จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ให้ความสนใจกับอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและผู้สนใจด้วย


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM