Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี ศึกษาดูงาน
วันที่ 12/11/2015 19:28 ผู้เขียน admin Hits 212
Print Pdf Email RSS
        เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้อาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และอาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการจัดกิจกรรม

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM