Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และการบูรณาการความรู้ทางด้านงานวิจัย
วันที่ 10/11/2015 11:31 ผู้เขียน admin Hits 169
Print Pdf Email RSS

       ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และการบูรณาการความรู้ทางด้านงานวิจัย (Development of International Conference Presentation) ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่  ๒  ขึ้นไป  นิสิตชั้นปีอื่น และผู้ที่สนใจ โดยเชิญ Prof.Dr.Ronald Beckett ผู้มีความรู้และประสบการณ์ บรรยายและฝึกอบรมเรื่องความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิต รวมถึงการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเอง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในทุกขั้นตอนของการจัดทำงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM