Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนวิจัยทางวิทยาศาสตร์
วันที่ 10/11/2015 11:27 ผู้เขียน admin Hits 197
Print Pdf Email RSS

       ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Research Planning) ให้กับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตระดับปริญญาตรีที่สนใจ ทุกวันอังคาร ระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยเชิญ Prof.Dr.Ronald Beckett ผู้มีความรู้และประสบการณ์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Scientific Research Planning ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน เพื่อวางแผนทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM