Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัจจัยในการจัดกิจกรรมเพื่อนิสิตใหม่ให้ประสบความสำเร็จ”
วันที่ 02/11/2015 10:59 ผู้เขียน admin Hits 162
Print Pdf Email RSS
       ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัจจัยในการจัดกิจกรรมเพื่อนิสิตใหม่ให้ประสบความสำเร็จ” เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยมีตัวแทนจากสโมสรนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ และสโมสรนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการจัดกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ของแต่ละคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ และเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมรับน้อง รวมถึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือของสโมสรนิสิตด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและพูดคุยในเรื่อง “กิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ ในมุมมองผู้บริหาร”

 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM