Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
วันที่ 07/09/2015 15:33 ผู้เขียน admin Hits 318
Print Pdf Email RSS
        ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ว่าจ้างให้บริษัทโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้ามาดูแลและรักษา พร้อมทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในหลายอาคารมีอายุการใช้งานที่นานและมีการเสื่อมสภาพ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้ จึงได้ร่วมกับทางบริษัทโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสทำความเข้าใจในการดับเพลิงขั้นต้นและแผนการรับมือและเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีบุคลากรจากคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้วิทยากรได้รับเกียรติจากคุณกตัญญู อยู่เจริญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข และทีมงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM