Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ 28/08/2015 15:39 ผู้เขียน admin Hits 321
Print Pdf Email RSS
       เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงพลศึกษา สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักเพลงเชียร์ของคณะและมหาวิทยาลัยมากขึ้น อีกทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ปลูกฝังและเสริมสร้างความรักสามัคคีและมีน้ำใจ เกิดความภาคภูมิใจในคณะ
       ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีกิจกรรมการแสดงจากรุ่นพี่ในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ สแตนเชียร์และผู้นำเชียร์ อเมริกันเชียร์ และสันทนาการ ทั้งนี้รองคณบดี และคณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมด้วย
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM