Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการซายน์สักการะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ 24/08/2015 16:32 ผู้เขียน admin Hits 303
Print Pdf Email RSS
 

       เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา หาดบางแสน และเขาสามมุข สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์สักการะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรู้จักสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสนิทสนม เกิดความสามัคคีกันระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเกิดความภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์ โดยตลอดเส้นทางจะมีกิจกรรมฐานสัมพันธ์ของรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิชาคอยต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ซึ่งตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง 

 

 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM