Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ 08/08/2015 12:03 ผู้เขียน admin Hits 253
Print Pdf Email RSS
       เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำทีมผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชา, ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน และแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ ๑ ในแต่ละสาขาวิชา, คุณไพรัตน์ ตันติศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๙ เคมี) กล่าวแสดงความยินดีและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับการเรียนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับทราบข้อมูลในทุกๆ ด้านเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตในคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชาด้วย

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM