Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการคุณธรรมนำใจ และปลูกฝังค่านิยมชาวพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 04/06/2015 12:24 ผู้เขียน admin Hits 299
Print Pdf Email RSS

            ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการคุณธรรมนำใจ และปลูกฝังค่านิยมชาวพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ “ไหว้พระ ๙ อาราม ตามรอยอารยธรรมอดีตราชธานีไทย” ให้กับสโมสรนิสิตและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ วัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม ๙ วัด ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดแม่นางปลื้ม วัดธรรมิกราช วัดหน้าพระเมรุ วัดเชิงท่า วัดท่าการ้อง  และวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เพื่อส่งเสริมการให้นิสิตได้ตะหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและเกิดความภาคภูมิใจในชาติไทย ส่งเสริมการฝึกฝนตนเองของนิสิตในการทำบุญนำไปสู่การพัฒนาทางอารมณ์ และเพื่อฝึกการวางแผนการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM