Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ 12/05/2015 13:51 ผู้เขียน admin Hits 342
Print Pdf Email RSS
        คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ศิษย์เก่า และนิสิตแต่ละภาควิชา ร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมระดับภาควิชาแก่ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ซึ่งการจัดโครงการนี้จะส่งผลให้นิสิตใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยบูรพาได้ดี ช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจที่จะให้นิสิตได้ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก มีการถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารคณะและผู้ปกครอง

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM