Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการทำบุญสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
วันที่ 12/05/2015 13:46 ผู้เขียน admin Hits 311
Print Pdf Email RSS
        เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการทำบุญสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การมีกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM