Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ ๑-๒๕๕๘
วันที่ 28/04/2015 15:31 ผู้เขียน admin Hits 219
Print Pdf Email RSS
      ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เคโมไซยน์ จำกัด จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ในหัวข้อ “Labchip Next Generation for Automated Electrophoresis & New EnsightTM Multimode Reader” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์จาก บริษัท เคโมไซยน์ จำกัด เพื่อให้บุคลากร นิสิตและผู้สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการวิจัยของตนเองในอนาคตได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ภาพ : ภาควิชาชีวเคมี

[ ภาพกิจกรรม
 
  


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM