Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๔
วันที่ 10/02/2015 10:50 ผู้เขียน admin Hits 362
Print Pdf Email RSS
        ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักคุณค่าของสภาพแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วย โดยมีกิจกรรมนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภาควิชาต่างๆ กิจกรรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกม และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ร.ต.อ.เจริญ บุราณรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

[ภาพกิจกรรม]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM