Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

เทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐
วันที่ 09/12/2014 08:57 ผู้เขียน admin Hits 340
Print Pdf Email RSS
        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการเทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (ฉายวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม CL-101 และ CL-201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคตะวันออก ส่งครูและนักเรียนเข้าชมภาพยนตร์รวม ๒,๙๕๖ คน จาก ๒๐ โรงเรียน มีโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี คือ ๑.โรงเรียนร่มไม้ ๒.โรงเรียนประภัสสรวิทยา ๓.โรงเรียนเกษมวิทย์ ๔.โรงเรียนวัดเขาฉลาก ๕.โรงเรียนธรรมวาที ๖.โรงเรียนสุขุมวิทยา ๗.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ๘.โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ๙.โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ๑๐.โรงเรียนวอนนภาศัพท์ ๑๑.โรงเรียนวุฒินันท์ ๑๒.โรงเรียนวัดยุคลราชสามัคคี ๑๓.โรงเรียนศรีสุวิช โรงเรียนในจังหวัดระยอง คือ ๑๔.โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ๑๕.โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน ๑๖.โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ๑๗.โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด ๑๘.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๑๙.โรงเรียนวัดอ่างช้างไล่ และโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี คือ ๒๐.โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
       ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเสริมความรู้จากภาพยนตร์ที่ได้ชม กิจกรรมเล่นเกม และชุดทดลองเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์จากภาควิชา ได้แก่ โมเดลการดองจากภาควิชาชีววิทยา ชุดและอุปกรณ์ดำน้ำจากภาควิชาวาริชศาสตร์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนผลักดันและกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยผ่านสื่อภาพยนตร์

[ ภาพกิจกรรม : วันที่ ๑๐ พ.ย. | วันที่ ๑๔ พ.ย.วันที่ ๑๗ พ.ย. | วันที่ ๑๙ พ.ย.วันที่ ๒๑ พ.ย. | วันที่ ๒๔ พ.ย. วันที่ ๒๖ พ.ย. วันที่ ๒๘ พ.ย. | วันที่ ๑ ธ.ค. วันที่ ๓ ธ.ค. วันที่ ๘ ธ.ค. 
 
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM