Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 09/12/2014 08:30 ผู้เขียน admin Hits 223
Print Pdf Email RSS
        ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนการทำงานหรือการศึกษาต่อในอนาคต ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดโครงการและให้ปัจฉิมโอวาท
ในการปัจฉิมครั้งนี้มีกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “เขียน Resume ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” และ “เตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปสมัครงาน” นำโดยคุณไพรัช ตันติศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และวิทยากรจากสมาคมศิษย์เก่าฯ จากนั้นแบ่งกลุ่มแนะนำการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ตามความสนใจของนิสิต เช่น การวิจัยและการศึกษาต่อ งานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ (QC) งานเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ และธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น อีกทั้งจัดพิธีผูกข้อมืออวยพร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า ร่วมผูกข้อมือและอวยพรให้กับนิสิตที่เข้าร่วมด้วย

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM