Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28/11/2014 14:34 ผู้เขียน admin Hits 467
Print Pdf Email RSS
          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๓๐๐ คน จากโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอนในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาและผู้แทนจากภาควิชาแนะนำหลักสูตรและภาควิชา ทั้งนี้คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับด้วย


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM