Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และเทคนิคการเก็บตัวอย่างในการทำวิจัย กรณีศึกษา ณ บริเวณเกาะเสม็ด จ.ระยอง
วันที่ 13/11/2014 13:31 ผู้เขียน admin Hits 361
Print Pdf Email RSS

            ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และเทคนิคการเก็บตัวอย่างในการทำวิจัย (กรณีศึกษา ณ สถานที่จริงบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง) ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงในทุกขั้นตอนของการทำงานวิจัย เมื่อวันที่ ๕, ๘, ๙ และ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร และบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

โดยวันที่ ๕ พฤศจิกายน มีการบรรยายเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงการและการใช้ภาษาอังกฤษ โดย Prof.Ronald Bekket ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะวิทยาศาสตร์ และบรรยายสรุป เรื่อง การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ กรณีศึกษาน้ำมันรั่ว ผลกระทบต่อเกาะเสม็ด โดย คุณสมจิตต์ นิลถนอม Senior Environmental Engineer/PTTGC วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ศึกษาขั้นตอนและเทคนิคการทำวิจัย เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ณ บริเวณเกาะเสม็ด ตำบลเพ จังหวัดระยอง และวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน นำเสนอและสรุปผลการศึกษา รวมถึงอภิปรายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM