Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดค่า pH..ทฤษฎีและการใช้งาน
วันที่ 10/10/2014 10:27 ผู้เขียน admin Hits 316
Print Pdf Email RSS
     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง พร้อมด้วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดค่า pH..ทฤษฎีและการใช้งาน เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยวิทยากรจากบริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด เพื่อให้ความรู้ด้านทฤษฎีการวัดค่า พีเอช และเทคนิคในการใช้งานเครื่องมือ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยดูแลรักษาเครื่องมือให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น ทั้งนี้ได้เกียรติจาก ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ 
 
[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM