Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

งานเกษียณอายุราชการและต้อนรับบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ 23/09/2014 13:44 ผู้เขียน admin Hits 625
Print Pdf Email RSS

            เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จัด "งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และต้อนรับบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗" ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ผศ.พรทิพย์ สินุธก สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ และ ผศ.ธรรมศักดิ์ สิงคเสลิต สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ บุคลากรใหม่ จำนวน ๓ ท่าน แบ่งเป็นบุคลากรสายการสอน จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ดร.วาสินี พงษ์ประยูร ภาควิชาชีววิทยา และ ดร.สารัตน์ ศิลปะวงษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ หยกสิทธิชัยกุล สำนักงานคณบดี ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย รักษาการอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีบุคลากรที่เกษียณอายุไปแล้ว คณบดีและอาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณด้วย

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการรำอวยพรและการรำบูชาครูจากตัวแทนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ การแสดงจากบุคลากรสายการสอนและสายสนับสนุน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสาน อบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เกษียณอายุที่ได้ทำงานให้กับคณะจนถึงวันที่ได้เกษียณอายุราชการ และแสดงการต้อนรับบุคลากรใหม่ที่เข้ามาทำงานในคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต


[ ภาพกิจกรรม

 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM