Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

Happy 8 : โครงการแบ่งปันน้ำใจงาม และ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 23/09/2014 13:36 ผู้เขียน admin Hits 503
Print Pdf Email RSS

            เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวและองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ำใจงามและความสุขจากการเป็นผู้ให้ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขตามกรอบแนวคิด Happy 8 : โครงการแบ่งปันน้ำใจงาม ณ สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ อ.บางละมุง โดยมีการรับบริจาคและมอบสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมทั้งสมทบทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องใช้สอยและการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์ฯ และ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรเพื่อการสื่อสาร สวนนงนุช, ฟาร์มม้าแคระพัทยา จ.ชลบุรี มีการทำแบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านการฟังและพูด ก่อนและหลัง โดย ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ทำแบบทดสอบและสอนภาษาอังกฤษในขณะเข้าชมสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้ยังมีชาวต่างชาติร่วมสนทนาไปด้วย


[ ภาพกิจกรรม1 ] [ ภาพกิจกรรม2 ] [ ภาพกิจกรรม3 ] [ ภาพกิจกรรม4 ]
 
 
  
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM