Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 01/09/2014 18:27 ผู้เขียน admin Hits 422
Print Pdf Email RSS
       สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ บริเวณ ม.บูรพา หาดบางแสน หาดวอนนภา และเขาสามมุข ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักกับสถานที่ต่างๆ และเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสนิทสนม เกิดความสามัคคีกันระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเกิดความภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์ โดยตลอดเส้นทางจะมีกิจกรรมฐานสัมพันธ์และกิจกรรมลอดซุ้มซายน์ของรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิชาคอยต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ซึ่งตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง
 
[ ซายน์สักการะ | ซายน์สัมพันธ์ ]
 
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM