Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 01/09/2014 18:21 ผู้เขียน admin Hits 437
Print Pdf Email RSS

    เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงพลศึกษา (โรงยิมบาสเกตบอล) สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักเพลงเชียร์ของคณะและมหาวิทยาลัยมากขึ้น อีกทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ปลูกฝังและเสริมสร้างความรักสามัคคีและมีน้ำใจ เกิดความภาคภูมิใจในคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีกิจกรรมการแสดงจากรุ่นพี่ในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ หลีดมือ สแตนเชียร์ อเมริกันเชียร์ และสันทนาการ และการแนะนำคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากรองคณบดี และคณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM