Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 28/08/2014 19:21 ผู้เขียน admin Hits 390
Print Pdf Email RSS
 
      สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ณ บริเวณโดยรอบอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฐานของแต่ละภาควิชา และกิจกรรมผูกข้อมือให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติผูกข้อมือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งทำให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อบุคคลและสถานที่ในคณะวิทยาศาสตร์ ที่สำคัญกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ ด้วยกันเอง และระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ กับรุ่นพี่ในคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนอีกด้วย

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM