Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ กรอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
วันที่ 07/08/2014 17:59 ผู้เขียน admin Hits 436
Print Pdf Email RSS
 
       เมื่อวันที่ ๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ  เรื่อง การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ กรอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM