Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระเบียบการ คลิกที่นี่ สมัครออนไลน์ ที่ http://e-admission.buu.ac.th 
 
๒. โครงการเพชรตะวันออก ระเบียบการ คลิกที่นี่ สมัครออนไลน์ ที่ http://e-admission.buu.ac.th 
 
๓. โครงการโควตาพิเศษ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" ระเบียบการ คลิกที่นี่ สมัครออนไลน์ ที่ http://e-admission.buu.ac.th
 
๔. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ระเบียบการ คลิกที่นี่ สมัครออนไลน์ ที่ http://e-admission.buu.ac.th 

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM