Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการบริการวิชาการ
 
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  // ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ // ภาพกิจกรรม
 
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ // ภาพกิจกรรม
 
โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค" // VDO // ภาพกิจกรรม
 
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล // ภาพกิจกรรม
 
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดโพธิ์ธาราม (ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) // ภาพกิจกรรม
 
โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย IRPC // ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคกลางและภาคตะวันออก รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ //ภาพกิจกรรม |
 
ค่ายรักคณิตติดทะเล // VDO // ภาพกิจกรรม |
www.
 
- โอลิมปิกวิชาการ
- โครงการทดสอบความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SCI_BUU Test)
- ค่ายอัจฉริยภาพฯ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒
แบบฟอร์ม
 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
 
แบบสำรวจความพึงพอใจและความต้องการงานบริการของคณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อ
 

ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บำรุง
ประธานหน่วยบริการวิชาการ
E-mail : nawasit@buu.ac.th
โทรศัพท์ 0-3810-3172


 
น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ
เลขานุการ
E-mail : boonpar@buu.ac.th
โทรศัพท์ 0-3810-3161

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM